EN BG

Галчев Инженеринг Груп

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД изпълнява строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, строежи от транспортната и енергийната инфраструктура, както и такива от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Компанията извършва реконструкция, рехабилитация и модернизация на съществуващи сгради.

top
top