EN BG

България Лизинг

България Лизинг

Дружеството се специализира в областта на лизинговите продажби на МПС, машини и съоръжения, недвижимо имущество и др. на юридически и физически лица.

top
top