EN BG

ФеърПлей Интернешънал

ФеърПлей Интернешънал

ФеърПлей Интернешънъл (ФПИ) е водеща българска компания, инвестираща в и управляваща активи в сектора на недвижимите имоти.

 

  

top
top