EN BG

Инвест Фонд Мениджмънт

Инвест Фонд МениджмънтУД "Инвест Фонд Мениджмънт" АД има Лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество издаден от КФН с решение № 290 - УД от 14.02.2007 година.

top
top