EN BG

Schenker

SchenkerШенкер ЕООД е част от DB Schenker  – световен лидер в доставянето на интегрирани логистични услуги. Ние предлагаме пълната гама от транспортни, спедиторски и логистични  услуги – сухопътен, въздушен, морски, речен, железопътен, комбиниран и мултимодален превоз.

 

top
top